دنبال چه کتابی میگردی؟

رمان های برتر

بازدید از کتابخانه


ژانرها

رادیو طرفگان

بازدید از رادیو طرفگان

مصاحبه با نرگس نجمی

از وقتی خودم رو شناختم مادرم یک عروسک برام خرید و سه تا کتاب. هر اهل قلمی می‌دونه که شرط اساسی نوشتن، خوندنه. من از ۳ سالگی به نوار قصه گوش کردم و مادرم برام کتاب خوند و این شد که یک جایی احساس کردم می‌تونم بنویسم

بازدید از صفحه